Railwash

DiBO heeft meer dan 35 jaar ervaring in de ontwikkeling van gespecialiseerde wasinstallaties voor spoorgebonden voertuigen. Naast de eerder standaard treinwasinstallaties, leveren we ook op maat gemaakte oplossingen voor alle mogelijke regionale, streek- of stadsgebonden railvoertuigen. 

Adviserende rol

Vertrekkende vanuit een adviserende rol, begeleiden we onze klanten doorheen het gehele traject van het project, van conceptfase tot oplevering!

Belangrijke eigenschappen voor nieuwe en te renoveren wasinstallaties:

 • Waskwaliteit 
 • Milieubewust en energiezuinig 
 • Levensduur van minimaal 25 jaar 

Milieu

Ons team van specialisten heeft in de loop der jaren een mooie kennis opgebouwd over de behandeling van afvalwater van railwash-systemen. We hebben biologische en chemische behandelingsprocedés toegepast om water voor hergebruik te produceren en om het geschikt te maken voor lozing op de openbare riolering. Hiervoor moesten we op zoek gaan naar chemische producten die een combinatie zijn van wasproduct en ijzer oplossers.

Een ander aandachtspunt zijn actieve bacteriën die slecht kunnen zijn voor de volksgezondheid en die in het afvalwater aanwezig kunnen zijn. Hiervoor is een speciale Ultra Violet behandeling gemaakt die er voor zorgt dat de kiemen tot een minimum worden gereduceerd.

Voor al deze milieukwesties hebben wij een selectie van biologische en chemische antwoorden in combinatie met pH aanvaardbare wasmiddelen. Met deze kennis kunnen wij in combinatie met proeven on-site selecteren welk soort systeem in combinatie met de toe te passen wasproducten de beste oplossing biedt en tevens milieutechnisch verantwoord is.

ers to all these environmental questions in combination with pH-acceptable detergents. This knowledge in combination with tests on-site enable us to select the type of system in combination with the washing products to be used that offers the best solution with the technical aspect of the environment also in mind.

Wastechniek

Wasinstallaties voor spoorwegmaterieel vragen vaak om specifieke technische oplossingen en  in overleg met de klant wordt per project bekeken wat de meest geschikte oplossingen zijn.

Meer informatie

Projectbegeleiding

Wij begeleiden onze klanten doorheen het volledige realisatieproject van de waslocatie. Hierbij steunen we op meer dan 35 jaar ervaring in de ontwikkeling van gespecialiseerde wasinstallaties voor spoorgebonden voertuigen. 

Door uitgebreide onderhandelingen, vergaderingen met de vertegenwoordigers van de technische afdelingen en intensief contact met onze klanten bereiken we met elke geleverde installatie een betaalbaar railvoertuig wassysteem en een perfect wasresultaat. Dit in combinatie met intelligent gebruik van chemische producten en energie.

 • Voorstudie en inplanting
 • Planning
 • Grondwerken
 • Service
 • Technische scholing

Bekijk onze railwash projecten

Innovaties

DiBO staat nooit stil en denkt altijd vooruit! 

 • Opendeur-detectie.
 • Het volgen van de trein met een combinatie van radar, infrarood en assentellende sensoren.
 • Hulp op afstand bij het onderhoud via ADSL-verbinding (VPN).
 • Aanpassingen en reparaties via ADSL-verbinding (VPN).
 • De wasdruk van de borstel door de actieve meting van de motorstroom.
 • Sensorsysteem voor winddetectie en automatische borsteldrukaanpassing.
 • Intensieve wassing door abrassieve borstels.
 • Procentueel mengsysteem voor het mixen van was- en chemieproducten met water.
 • Volledige visualisatie van de wasinstallatie door een 22“ Smart Touchpanel.
 • Volledige visualisatie van de waterzuivering door een 22“ Smart Touchpanel.

 

 • Hulp bij onderhoud door een popup-menu met pdf-documenten voor uitleg via het Touchpanel.
 • Automatische locomotiefherkenning door een TAG-systeem.
 • Automatisch rapporten sms’en en e-mailen. 
 • Een opslagsysteem om wasrapporten en logboeken via ADSL te bekijken en per mail te verzenden.
 • Het drogen van de vensters met roterende textielborstels.
 • Automatische aanpassing van de waterdruk en het debiet in functie van treinafstand en -snelheid. 
 • Hardware en software van Siemens.
 • Alle sensoren, mechanische en elektronische componenten uit Europese standaard componenten.

 

 

Meer gedetailleerde railwash realisaties zien?

Klik hier