Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door DiBO Cleaning Systems, te Hoge Mauw 250, 2370 Arendonk België, hierna aan te duiden als ‘wij/onze’. In het geval u  onze website bezoekt, of onze producten of diensten afneemt, of een van onze contactformulieren invult, verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze policy leggen we uit met welk doel en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u hieromtrent heeft.

Wat doen wij

Wij ontwikkelen en produceren reinigingsmachines en systemen voor onze klanten. Onze machines zijn uitgerust met de meest innovatieve technologieën. Wij hebben een eigen R&D afdeling waardoor wij ontwikkelingstechnologie in-house hebben en u zo specifiek mogelijk kunnen helpen bij uw reinigingsbehoeften. Deze website is een van de kanalen waarmee wij onze markt willen bereiken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u als identificeerbaar persoon, ze vertellen iets over wie u bent. Deze gegevens ‘verwerken’ wij als we deze opslaan, inzien, delen, versturen en verwijderen etc. Wanneer u een overeenkomst aangaat met ons of wanneer u een contactformulier invult dan verwerken wij persoonsgegevens van u. Hoewel u waarschijnlijk een zakelijk contact van ons bent, is uw naam en elke andere informatie die te herleiden is naar u, een persoonsgegeven. Wij willen graag aangeven over welke persoonsgegevens wij beschikken:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres, opt-in voor e-mailings 
 • Geslacht Bedrijf, Functie
 • Contactgeschiedenis
 • Interesses
 • Surfgedrag
 • IP-adres, social ID, cookie ID
 • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties (open- en klikgedrag)
 • Factuur- en betaalgegevens
 • Opmerkingen die u invult in de webformulieren

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 

Ons doel is producten en/of diensten aan u leveren dus vanzelfsprekend hebben wij uw gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo kunnen wij via uw persoonsgegevens contact met u opnemen, u het product toesturen en after sales of eventueel garantie verzorgen. Daarnaast kunnen wij al uw gegevens koppelen aan uw account als u deze aanmaakt. Ook de verwerking van financiële gegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van de overeenkomst.

Daarnaast gebruiken wij ook uw gegevens om u een veilige toegang te geven als u zich registreert als dealer op onze site (dealeraccount aanvragen). Via deze toegang kunt u over de technische documentatie beschikken. Daarnaast verwerken wij uw gegevens door het creëren van een klant account voor een juiste productregistratie.

In het geval u geen overeenkomst met ons afsluit en u bijvoorbeeld gegevens achterlaat via ons webformulier dan is het in ons belang dat wij uw gegevens verwerken om uw vragen te beantwoorden, of eventueel te voorzien van overige informatie. Enkel als u zich hiervoor aanmeld, dan kunnen we ook een nieuwsbrief sturen waarin wij u voorzien van de laatste producten, technologieën en kunnen wij u uitnodigen voor evenementen en beurzen of overige marketingactiviteiten. 

Tot slot is het mogelijk dat wij in het kader van onze wettelijke verplichtingen persoonsgegevens moeten verwerken omdat de wet ons dit verplicht. Zo zullen we in ieder geval financiële gegevens verwerken voor onze eigen belasting en accounting verplichtingen.

Nieuwsbrieven

Wij mogen u nieuwsbrieven sturen per mail over de producten en diensten die u reeds afneemt. In het geval dat we u willen benaderen over andere producten of diensten, dan zullen wij hiervoor uw toestemming verzoeken. Deze toestemming mag u altijd intrekken door onderaan de nieuwsbrief te kiezen voor een ‘opt-out’. Uw mailadres komt dan op een aparte lijst te staan zodat we weten dat u niet benaderd wil worden via de mail.

Uitwisseling met derden

Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen uw gegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van ons.

De verwerkers waar wij gebruik van maken zijn:

 • Naam: BZTRS Agency B.V. Omschrijving verwerking: Onze website host
 • Naam: CRM systeem (dit kunt u bij ons opvragen) Omschrijving verwerking: Ons klanten systeem

Gegevens binnen de EER

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt binnen de Europees Economische Ruimte (EER), ook door eventuele verwerkers waar wij mee werken.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een van de doelen die we beschreven hebben. Op grond van de wet kunnen de bewaartermijnen nog variëren, maar u mag ervan uitgaan dat we na 3 jaar na het laatste contact tussen u, uw bedrijf en ons alle gegevens wissen die we niet meer noodzakelijkerwijs hoeven te verwerken.  We kunnen wel kiezen voor anonimiseren in plaats van wissen als dit nodig is voor bijvoorbeeld onze statistieken.

Rechten die u uit kan oefenen 

Als wij persoonsgegevens over u verwerken dan heeft u het recht hierover controle uit te oefenen als onderdeel van privacy wetgeving. Zo mag u verzoeken om: inzage, rectificatie, bezwaar te maken of vergetelheid wanneer blijkt dat de verwerking niet langer of niet op de manier zoals wij dat doen gerechtvaardigd is.

Wat uw verzoek ook is, neem contact met ons op en wij helpen u kosteloos. Hiervoor kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Het spreekt voor zich dat wij voor sommige van onze doelen uw persoonsgegevens niet kunnen aanpassen. In het geval van het intrekken van toestemming of maken van bezwaar tegen direct marketing geldt, dat we dit verzoek altijd inwilligen. Tot slot heeft u ook recht op gegevensoverdraagbaarheid als dit technisch gezien haalbaar is en we geen onevenredige kosten hoeven te maken dit te verzorgen. Indien u er met ons niet uitkomt, dan mag u een melding doen bij de Belgische Toezichthouder.

Wijzigingen en Contactgegevens 

 Wij houden ons het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van mei 2018. Als u vragen hebt over deze privacy policy, over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

DiBO BV

privacy@dibo.com

Hoge mauw 250 
B-2370 Arendonk
T. 0032 (0)14 67 22 51