Categorie Treinwas 1900 X 475

Railwash

DiBO railwash installaties

DiBO heeft meer dan 35 jaar ervaring in de ontwikkeling van gespecialiseerde wasinstallaties voor spoorgebonden voertuigen. Naast de eerder standaard treinwasinstallaties, leveren we ook op maat gemaakte oplossingen voor alle mogelijke regionale, streek- of stadsgebonden railvoertuigen. 

Vertrekkende vanuit een adviserende rol, begeleiden we onze klanten doorheen het gehele traject van het project, van conceptfase tot oplevering!

Belangrijke eigenschappen voor nieuwe en te renoveren wasinstallaties:

  • Waskwaliteit 
  • Milieubewust en energiezuinig 
  • Levensduur van minimaal 25 jaar 

Milieu

Ons team van specialisten heeft in de loop der jaren een mooie kennis opgebouwd over de behandeling van afvalwater van railwash-systemen. We hebben biologische en chemische behandelingsprocedés toegepast om water voor hergebruik te produceren en om het geschikt te maken voor lozing op de openbare riolering. Hiervoor moesten we op zoek gaan naar chemische producten die een combinatie zijn van wasproduct en ijzer oplossers.

Een ander aandachtspunt zijn actieve bacteriën die slecht kunnen zijn voor de volksgezondheid en die in het afvalwater aanwezig kunnen zijn. Hiervoor is een speciale Ultra Violet behandeling gemaakt die er voor zorgt dat de kiemen tot een minimum worden gereduceerd.

Voor al deze milieukwesties hebben wij een selectie van biologische en chemische antwoorden in combinatie met pH aanvaardbare wasmiddelen. Met deze kennis kunnen wij in combinatie met proeven on-site selecteren welk soort systeem in combinatie met de toe te passen wasproducten de beste oplossing biedt en tevens milieutechnisch verantwoord is.