Tramwasser

Stationaire installatie

Trams wassen is een toepassing die veelal afwijkt van de andere wasprincipes voor railgebonden voertuigen. Een tram heeft vaak speciale contouren, afwijkende deuren, afwijkende ramen en mogelijk ook spiegels. 

DiBO is er in geslaagd om voor ieder tramtype een wasinstallatie te ontwikkelen die in doorrit de voertuigen kan wassen. Het DiBO-team is klaar om in de toekomst een passende oplossing te creëren voor nieuw te ontwikkelen trams.

Portaalwasinstallatie

In situaties waarbij er voldoende ruimte en tijd is om de Tram stationair (geparkeerd) te kunnen wassen adviseren wij om een wasportaal te installeren. Voor situaties met een bovenleiding kan er geopteerd worden voor een wasportaal uit 2 delen: de zogenaamde DiBO-TBW.

Voordelen van een wasportaal:

  • Het wasportaal kan de tram op variabele snelheden wassen
  • Het portaal kan ook de voor- en achterzijde en zelfs de verticale vlakken tussen de gekoppelde trams wassen
  • Het wasproces is op deze manier zeer intensief en moet daardoor dus ook minder frequent plaatsvinden