Diverse bogen

Stationaire inweek-, zuur-, alkalisch-, drooghulpbogen

Voordat het voertuig de washal in- of uitrijdt, is het mogelijk om een aantal wasstappen uit te voeren. 

Hierdoor:

  • wordt het wasproces vereenvoudigd en versneld
  • krijgt het was-shampooproduct meer tijd om te reageren op het te reinigen oppervlak (of in het geval van drooghulp: meer tijd om het water te verdrijven van het rijdende voertuig)