DELTA 300 IPC

Variations

SKU Déscription mbar l V m mm
3.118.101 Delta 300 IPC 245 32 220/240 8,5 52x43x80

Accessoires

Standard

3.8025.TBFX28253
3.8025.SPPV72123
3.8025.SPPV28430
3.8025.SPPV28243
3.8025.MPVR00141
3.8025.KTRI04111
3.8025.SPPV28242
3.8025.MPVR42001
3.8025.SPPV40311