Tankreiniging

Ideaal voor tanktransport met vrachtwagen of trein waar ook de binnenkant moet gereinigd worden.

DiBO is totaalleverancier van complete volledig gautomatiseerde wasinstallaties voor tankreiniging, evenals complete installaties voor de reiniging van vrachtwagens (truck wash).

Al onze tankreinigingprojecten worden volledig van A tot Z uitgewerkt. DiBO kan hierbij beroepen op meer dan 30 jaar ervaring en tal van gerealiseerde projecten in binnen- en buitenland als referenties.

Bij tankreiniging of tank cleaning worden tankwagens inwendig gereinigd met behulp van roterende sproeikoppen die door middel van takels in de tank worden neergelaten.
Met haar geautomatiseerd tankreinigingsprogramma staat DiBO sinds jaren bekend als specialist in de tankreiniging, waarbij de hele installatie volledig automatisch gestuurd wordt.
DiBO ontwikkelt en realiseert op maat tankreinigingsinstallaties voor de interne reiniging van ondermeer:

  • voedingstankwagens
  • chemische tankwagens
  • bulkwagens
  • containerwagens

DiBO begeleidt haar klanten tijdens het gehele project om zo tot de geschikte tankreinigingsinstallatie te komen, aangepast aan alle noden, want ieder project vraagt een eigen aanpak op maat.

Specifieke normen en voorwaarden
DiBO is mee geëvolueerd: het bedrijf heeft al haar installaties voor tankreiniging aangepast zodat ze in regel zijn en beantwoorden aan alle normen en voorwaarden die vereist zijn. Hierdoor kan DiBO een ERD-document voorleggen. In de tankreinigingsinstallaties van DiBO, wordt het volledige reinigingsprocedé, vanaf wanneer de chauffeur zich aanmeldt voor de reiniging tot de aflevering van het document, op een volledig geautomatiseerde manier opgevolgd.